İstanbul Hava durumu
İstanbul
23°C
 

İstanbul Üniversitesi 11 işçi alacak

İstanbul Üniversitesi 11 personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:50
Takip Et
İstanbul Üniversitesi 11 işçi alacak

Resmî Gazete’de yer alan ilana göre; İstanbul Üniversitesi 11 sözleşmeli personel istihdam edecek. İşte detaylar…

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Bilgi işlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 inci maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 11 (onbir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2022 KPSS P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim burumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim burumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

I) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

. .NET Framevvork 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT, SVN vb.) kullanmış olmak

. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

Tercihen :

. Yüksek lisans mezunu olmak.

. .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. ,NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

. .NET Framevvork 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

. Enterprise Softvvare Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framevvork) konularında bilgi sahibi olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

. PLSOL veya T-SQL bilgisine sahip olmak

. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT, SVN vb.) kullanmış olmak,

. En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

Tercihen :

. .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

. Mobil Uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 8 (sekiz) yıl tecrübe sahibi olmak, SQL Server ürün ailesi(SQL 2008 R2,SQL 2012,SQL 2014,SQL 2016) konusunda deneyimli olmak,

. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak,

. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

. Oracle lig ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon,normalizasyon,izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak,

. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,

. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi, Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini kurmuş/yönetmiş, (AlvvaysOn, Mirroring, LogShipping, Upgrade, Dovvngrade vb)

. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak,

. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak,

. Yoğun ve stresli İş temposuna ayak uydurabilmek,

. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Tercihen :

. İyi seviyede T-SQL, PL/SO.L bilgisine sahip,

. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip,

. Büyük veri yapılan ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış,

. Stored Procedure, Trigger, SQLfunctions, SÜLJobs bilgisine sahip,

. Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi,

. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve izleme konularında bilgi sahibi,

. İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini çözebilecek,

. Sanallaştırma teknolojilerine hakim olmak,

. İŞ ANALİSTİ (2 Kişi, Tam Zamanlı, Ayhk Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak.

. Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda bilgili olmak.

. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda bilgili olmak.

. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.

. Projelerinin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak.

. Veri tabanı modelleme bilgisine sahip olmak.

. UML diyagramları ile modelleme bilgisine sahip olmak.

Tercihen :

. Yüksek lisans mezunu olmak,

. Büyük ölçekli bilişim projelerinde, yazılım analizi ve fizibilite süreçlerinde görev yapmış olmak,

. 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular 15/11/2022 tarihinde başlayacak ve 29/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden Online olarak yapılacaktır.

b) İSTENİLEN BELGELER

a. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

b. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

c. Adli sicil belgesi (Kamu kurumuna verilmek üzere seçilerek e-devlet üzerinden alınabilir.)

d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Özel sektörde çalışanlar için e-Devlet Kapısı'ndan alınacak barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / işyeri Unvan Listesi",

Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

e. GENELŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g. Özgeçmiş

h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yeri www.istanbul.edu.trsitesinde 07/12/2022 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 15/12/2022 tarihinde saat 10:00 - 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile birlikte tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere kuruma müracaat edeceklerdir.

VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.